PPC reklamy

Odstartujte úspěšnou kampaň.


Navýšíme zisky, přivedeme zákazníky a posílíme značku.

Ceník konfigurací a správy PPC

Firemní webové stránkyUvedené ceny jsou orientační, časová náročnost konfigurací a kampaní se liší u většiny propagovaných produktů nebo služeb.

PPC reklamu umíme a nastavíme ji k vaší plné spokojensti.
Správné nastavení reklamy vám ušetří peníze!

PPC je zkratkou anglických slov pay per click (platba za proklik). Jedná se o propagaci na internetu, která stále nabývá na významu. Reklamní kampaně jsou cíleny na vybraná slova a princip spočívá v tom, že se platí pouze za to, pokud si na reklamu někdo klikne, nikoli za její zobrazení. V České republice jsou nejpoužívanější systémy PPC reklamy Google Adwords a Sklik.
Důležité je cílení reklamy a skóre kvality, které závisí na relevanci klíčových slov a textu samotné reklamy.
V neposlední řadě je to pak cílová stránka. Například hotel, který touto formou reklamy propaguje wellness centrum, by neměl cílit reklamu na hlavní stránku, kde jsou především informace o ubytování a pokojích.